poniedziałek, 8 lipca 2013

WMO i IFRC podpisały porozumienie o współpracy

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) i Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFCR) podpisały 3 lipca porozumienie o współpracy w sprawie przeciwdziałania ryzykom związanym ze zmianami klimatu (o zmianach pisaliśmy tu). Współpraca będzie między innymi polegała na tym, że WMO będzie dostarczało lokalnym organizacjom Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca danych o ryzyku wystąpienia katastrof w konsekwencji zmian klimatu. Inne elementy współpracy to działania edukacyjne czy promowanie wczesnego reagowania na zagrożenia.

Brak komentarzy: