piątek, 15 marca 2013

ETPCz: Obraza głowy państwa a swoboda wypowiedzi

14 marca 2013 r. w sprawie Eon v. France Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że orzeczenie kary grzywny, za obrazę głowy państwa w stosunku do osoby manifestującej swoje antypatie polityczne, stanowiło naruszenie swobody wypowiedzi w świetle artykułu 10 EKPC.
Trybunał uznał wprawdzie, że literalnie rozumiany transparent ze słowami "spadaj palancie" (Casse-toi pov'con) miał charakter obraźliwy, jednak sformułowaniem takim kilka miesięcy wcześniej posłużył się sam Prezydent Sarkozy wobec uczestnika targów rolniczych, który nie chciał uścisnąć mu ręki, a w tym kontekście miało ono charakter deklaracji politycznej, a nie ataku na życie osobiste ani cześć Prezydenta.

Brak komentarzy: