poniedziałek, 25 marca 2013

Tallinn ManualPewnie nie raz będziemy do tego wracać, zwłaszcza w sekcji Bezpieczeństwo, natomiast ja skrzętnie odnotowuję powstanie tzw. podręcznika Tallińskiego (Tallinn Manuall, dostępny wraz z innymi dokumentami na stronie: http://www.ccdcoe.org/249.html), przygotowanego przez niezależną grupę ekspertów (projekt finansowany przez NATO) pod kierownictwem M. Schmitta. Podręcznik ma być odpowiedzią na jedno z najważniejszych pytań stawianych współcześnie mianowicie na ile prawo międzynarodowe odnosi się do cyberprzestrzeni. Podręcznik nie jest oficjalnym dokumentem, ale można go uznać za początek prac mających na celu przystosowanie istniejącego prawa do zmieniającej się cyber rzeczywistości, ponieważ wskazuje, które normy prawa międzynarodowego odnoszą się do cyber konfliktów i które reguły rządzą takimi typami konfliktów.


Przykładowo reguła pierwsza nosi tytuł suwerenność i wskazuje, że państwo może kontrolować cyber infrastrukturę oraz jej działania w zakresie swojego terytorium. Reguła druga odnosi się do jurysdykcji i precyzuje, że państwo może wykonywać jurysdykcję wobec osób zaangażowanych w cyber działania na jego terenie, wobec cyber infrastruktury znajdującej się jego terytorium i ekstraterytorialnie, zgodnie z prawem międzynarodowym.
Po bardzo pobieżnym przejrzeniu Podręcznika należy wskazać, że głównym punktem odniesienia były Konwencje Genewskie z 1949 roku; odnosi się on zarówno do ius in bello, jak i ius ad bellum .
Za ideę stanowiącą źródło powstania Podręcznika można uznać jedno ze zdań komentarza „ the mere fact that a computer (rather than a more traditional weapon, weapon system, or platform) is used during an operation has no bearing on whether that operation amounts to a ‘use of force’. Similarly, it has no bearing on whether a State may use force in self –defence” (Tallinn Manual, § 1 Komentarz do Rozdziału III).

Brak komentarzy: