sobota, 30 marca 2013

Zielone światło dla unijnych funduszy venture capital


Jak poinformował (MEMO/12/507) Komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier, Rada i Parlament Europejski porozumiały się do co przyjęcia Rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture capital.

Dzięki ujednoliceniu regulacji przedmiotowych (na zasadzie single rule book), a w szczególności poprzez umożliwienie funkcjonowania funduszom VC na podstawie jednego "paszportu europejskiego", przede wszystkim start-up'y oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) będą w stanie łatwiej pozyskiwać kapitał ze wszystkich państw UE. Spore nadzieje na wygenerowanie wzrostu gospodarczego pokładane są w stworzeniu MŚP perspektyw zastąpienia krótkookresowego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa kredytem bankowym przez długookresowe źródła finansowania. Zgodnie z nowymi zasadami fundusze VC objęte będą zakazem lewarowania.

Zob. również: VC for SMEs: FAQ.

Młodzi przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach G20 Young Entrepreneurs Alliance od początku apelowali do przywódców państw G20 o wykorzystanie innowacyjnego potencjału przedsiębiorczości do przezwyciężenia kryzysu finansowego poprzez formalne uznanie doniosłości tego zjawiska oraz praktyczne ułatwienia, w tym wsparcie funduszy VC (Communiqué Totonto 2010; Communiqué Nice 2011). Inicjatywy w tym zakresie były również wskazywane jako istotny element strategii walki z wykluczeniem finansowym (The Brookings Institution, Report).

Brak komentarzy: