poniedziałek, 1 lipca 2013

Bangladesz pozbawiony statusu GSP

Stany Zjednoczone ogłosiły 27 czerwca 2013 r. zawieszenie praw Bangladeszu do korzystania z amerykańskiego systemu preferencji handlowych (Generalized System of Preferences, GSP). Program ten istnieje od prawie 40 lat i umożliwia krajom rozwijającym się bezcłowy eksport do Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wzmocnienie gospodarek tych państw, a w konsekwencji redukcja ubóstwa. Status GSP jest ustalony w oparciu o różne kryteria, w tym wskaźniki gospodarcze (np. wielkość PKB i eksportu) oraz szereg dodatkowych warunków o charakterze politycznym. W szczególności amerykański system GSP wymaga od Państw-beneficjentów odpowiedniej ochrony praw pracowniczych, uznawania i egzekwowania wyroków inwestycyjnych trybunałów arbitrażowych oraz odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej. W przypadku Bangladeszu stwierdzono poważne naruszenia w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. 

Decyzja wchodzi w życie 60 dni od momentu jej publikacji. Jej zmiana można nastąpić dopiero w przyszłym roku w trakcie ponownego przeglądu funkcjonowania programu.

Podobny system istnieje w Unii Europejskiej. W 2004 r. jego poprzednia wersja została skutecznie zaskarżona przez Indie – Appellate Body uznał, że prawo WTO nie zezwala na wprowadzenie pewnych warunków, które nie są bezpośrednio związane z potrzebami rozwojowymi krajów rozwijających się. Problem ten może również pojawić się w odniesieniu do amerykańskiego systemu preferencji handlowych. Analiza raportu Appellate Body jest dostępna tu, zaś sam raport tu.

Interesujący krytyczny komentarz wobec decyzji prezydenta Obamy można natomiast znaleźć tuBrak komentarzy: