środa, 24 lipca 2013

Dwa szczyty ministerialne G20 w Moskwie

W ramach przygotowań do wrześniowego szczytu przywódców państw, w dniach 18-20 czerwca w Moskwie odbyły się szczyty G20 ministrów pracy i zatrudnia oraz ministrów finansów i prezesów banków centralnych.

Na pierwszym szczycie poświęconym zagadnieniom zatrudnienia ministrowie podkreślili, że wzmocnienie rynku pracy powinno stanowić najważniejszą oś działań na rzecz trwałego i zrównoważonego wzrostu. W przyjętym na zakończenie szczytu Komunikacie właśnie tworzenie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uznane zostały za polityczne priorytety.

Również Komunikat z posiedzenia poświęconego zagadnieniom finansowym otwiera zwrócenie uwagi na doniosłość problemu nadmiernego bezrobocia. Międzyresortowe porozumienie w tym zakresie potwierdzono zresztą we wspólnych Komunikacie ministrów zgromadzonych na obu szczytach. Celem przywrócenia wzrostu gospodarczego zapowiedziano przyjęcie St Petersburg Action Plan.

Według wielu agencji (zob. Reuters czy Le Figaro) przebieg ostatniego szczytu sugeruje przedłożenie kwestii wzrostu nad konsolidację fiskalną.

Ministrowie podkreślili również doniosłość przygotowanego przez OECD planu walki z uchylaniem się od opodatkowania (Deutsche Welle, The Guardian). Rdzeniem koncepcji ma być uniemożliwienie koncernom transnarodowym transferowania zysków do rajów podatkowych (Le Monde).

Zob. także apel OECD do uczestników szczytu o wzmożenie wysiłków na rzecz walki z uchylaniem się od opodatkowania oraz opublikowany przez tę organizację Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.

Brak komentarzy: