piątek, 5 lipca 2013

Serbia ratyfikowała Traktat o zasobach genetycznych roślin

Serbia złożyła wszystkie potrzebne dokumenty ratyfikacyjne i od 2 lipca jest 129. stroną Międzynarodowego Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. pod auspicjami FAO. Serbia podpisała Traktat bezpośrednio po jego przyjęciu, już w 2002 r., jednak dopiero teraz zdecydowała się ostatecznie zostać jego stroną.

Brak komentarzy: