poniedziałek, 2 lutego 2015

UNCTAD: Trendy inwestycyjne 2014/2015

Najnowszy Monitor Globalnych Trendów Inwestycyjnych (nr 18) UNCTAD (Global Investment Monitor) zawiera podsumowanie roku 2014 r. i prognozę na rok bieżący w odniesienu do globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI).


W roku 2014:
  • FDI na świecie wyniosły 1,26 bilionów dolarów. Oznacza to ogólny spadek o 8% w porównaniu z 2013 r.
  • Najbardziej dotkliwy spadek odnotowały obszar b. Związku Radzieckiego (-51%), Ameryka Południowa (-19%) i Afryka Północna (-17%). Było to spowodowane konfliktami, sankcjami gospodarczymi i spadkiem cen surowców.
  • FDI do Unii Europejskiej wzrosły o 13%, choć inwestycje do krajów rozwiniętych spadły globalnie o 14%.
  • Chiny stały się największym odbiorcą FDI na świecie. Inwestycje w tym kraju wyniosły 128 miliardów dolarów (nie licząc Hong Kongu, gdzie FDI wyniosły 111 miliardów dolarów).
Na 2015 r. UNCITRAL nie przewiduje stabilnego wzrostu FDI ze względu m.in. na słabość globalnej gospodarki oraz konsumpcji, niestabilność geopolityczną, wahania rynków walutowych i spadki cen surowców.
Prognoza jest jednak dobra dla firm ponadnarodowych: ze względu na znaczne wolne środki inwestycyjne i ich rosnący optymizm, UNCITRAL przewiduje, że w tym roku powiększą one swoje strategiczne inwestycje.

Brak komentarzy: