poniedziałek, 21 grudnia 2015

Profesor Michael O’Flaherty nowym dyrektorem APP

Od 16 grudnia Agencja Praw Podstawowych UE ma nowego dyrektora - został nim profesor Michael O’Flaherty. Warto przypomnieć, że nowy dyrektor APP ma ogromne doświadczenie w zakresie zajmowania się problematyką poszanowania praw człowieka. Poza działalnością związaną ściśle z pracą w ośrodkach akademickich, był też Chief Commissioner of the Northern Ireland Human Rights Commission. W latach 2004-2012 sprawował funkcję członka Komitetu Praw Człowieka, organu kontrolnego Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Sprawował też szereg wysokich funkcji w ramach systemu ONZ. Przyczynił się do utworzenia misji ONZ w Bośni i Hercegowinie (w 1994) i Sierra Leone (1998), a także służył jako doradca ONZ w zakresie praw człowieka dla celów implementacji Porozumienia z Dayton. 

Dyrektora APP wybiera Zarząd Agencji (polskim członkiem jest w nim pan Mirosław Wróblewski), na pięcioletnią kadencję. Może ona być przedłużona jeden raz nie dłużej niż na trzy lata. Poprzednim dyrektorem agencji był Morten Kjaerum.

Brak komentarzy: