czwartek, 21 marca 2013

Nowa unijna dyrektywa tytoniowa w WTO


Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ds. Technicznych Barier w Handlu (5-7 marca 2013 r.) członkowie WTO po raz pierwszy dyskutowali nad projektem nowej unijnej dyrektywy tytoniowej. Kilku z nich (m. in. Republika Dominikany, Indonezja, Filipiny, Honduras oraz Meksyk) skrytykowało jej założenia wskazując, że w aktualnym brzmieniu projekt narusza szereg postanowień Porozumienia TBT. Interesujące stanowisko przedstawiło Malawi (G/TBT/W/360), którego zdaniem szczególnie problematyczne są wymogi w zakresie wielkości ostrzeżeń zdrowotnych (75% paczki), zakazu sprzedaży papierosów typu slim oraz wykorzystywania dodatków smakowych i aromatyzujących (w tym i mentolu). W przypadku wniesienia formalnej skargi do WTO będzie to kolejny spór dotyczący krajowych środków kontroli rynku tytoniowego (obok już zakończonego US – Clove Cigarettes oraz aktualnie trwającego Australia – Plain Packaging).

Projekt dyrektywy został opublikowany przez Komisję 19 grudnia 2012 r. Obecnie prace nad nim trwają w Parlamencie Europejskim i Radzie Unii Europejskiej. Zgodnie z planem Komisji nowe przepisy powinny wejść w życie w 2014 r.   

Brak komentarzy: