czwartek, 21 marca 2013

Nowe państwo-strona Statutu MTKDnia 19 marca 2013 roku, kolejnym państwem-stroną Statutu Rzymskiego zostało Wybrzeże Kości Słoniowej. Państwo już wcześniej współpracowało z MTK, akceptując jego jurysdykcję już w 2003 roku. W Trybunale toczy się postępowanie dotyczące zbrodni popełnionych od 19 września 2002 roku do 28 listopada 2010, zapoczątkowane decyzją proprio motu prokuratora. Trybunał wydał dwa nakazy aresztowania przeciwko byłemu prezydentowi Laurentowi Gbagbo, który przebywa w Trybunale (Decyzja Izby Orzekającej III z 23 listopada 2011) i jego żonie Simone, która pozostaje na wolności, ale nałożone są na nią sankcje dotyczące opuszczenia Wybrzeża (Decyzja Izby Orzekającej III z 29 lutego 2012 roku).

Brak komentarzy: