niedziela, 7 lipca 2013

Działania Komisji Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego

Wedle unijnych szacunków emisje z międzynarodowego transportu morskiego stanowią obecnie 3 procent światowej emisji gazów cieplarnianych. W przypadku Unii Europejskiej, ze względu na rygorystyczne ograniczenia dotyczące emisji z innych źródeł transportu, poziom ten wynosi nawet 4 procent. 

28 czerwca Komisja Europejska przedstawiła wniosek prawodawczy mający na celu objęcie właścicieli dużych statków (ponad 5000 ton) korzystających z portów Unii Europejskiej obowiązkiem monitorowania rocznych emisje dwutlenku węgla ze statków i sporządzania odpowiednie sprawozdania. Regulacja ma obowiązywać także statki zarejestrowane poza Unią Europejską. W założeniu Komisji, powstający europejski system, ma stać się elementem systemu światowego. Wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi oraz pozostałymi państwami członkowskimi Międzynarodowej Organizacji Morskiej Unia, chce stworzyć system określający i podnoszący światowe normy efektywności energetycznej dla eksploatowanych już statków. Więcej informacji tutaj.

Brak komentarzy: