wtorek, 16 lipca 2013

Porozumienie UE-USA w sprawie zbliżania standardów w przedmiocie transgranicznej regulacji derywatów

Po wielomiesięcznych negocjacjach unijny Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Michel Barnier oraz Przewodniczący amerykańskiej Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Gary Gensler ogłosili przełom w negocjacjach dotyczących pakietu regulacji w przedmiocie transgranicznego stosowania regulacji derywatów. Porozumienie stanowi realizację jednego z priorytetów G20, w ramach którego derywaty OTC uznano za jedną z praprzyczyn wybuchu kryzysu finansowego w 2007-2008 roku. 

W komunikacie Komisji (MEMO/13/682) podkreślono, że zważywszy na globalną doniosłość przedmiotowych regulacji, nie umniejszając zbieżności krajowych regulacji w wielu obszarach, równoczesne objęcie derywatów zakresem wymogów lokalnych właściwych dla obu stron transakcji mogłoby prowadzić do konfliktów regulacji, braku konsekwencji regulacyjnej, a w rezultacie do zmniejszonej pewności prawa. Odpowiednio CFTC i Komisja Europejska uznały, że tam gdzie jest to możliwe odnośne instytucje powinny zdać się na siebie wzajemnie.

W dzień po osiągnięciu porozumienia CFTC, nadzorująca amerykański rynek derywatów, w publicznym głosowaniu zadecydowała o zezwoleniu, w pewnych okolicznościach, bankom krajowym działającym za granicą na funkcjonowanie jedynie według wymogów lokalnych państwa trzeciego (Reuters). Porozumienia stanowi wreszcie szansę na zamknięcie luk prawnych umożliwiających funkcjonowanie funduszom hedgingowym zarejestrowanym w rajach podatkowych bez konieczności respektowania regulacji lokalnych.

W wielu komentarza podkreśla się, że jest to ustępstwo przede wszystkim ze strony CFTC, które dotąd chciało forsować eksterytorialność własnych regulacji, zarazem jednak porozumienie, A Common Path Forward, ma ogólny charakter i wiele będzie zależeć od sposobu jego implementacji (Center for Financial Stability)

Komisja, ESMA i CFTC będą nadal pracować nad zbliżeniem przedmiotowych standardów.

Zob. także oświadczenie prasowe CFTC (RELEASE: PR6640-13).

Brak komentarzy: