poniedziałek, 22 lipca 2013

UNEP FI wzywa do ujawniania raportów dotyczących emisji z portofolio investorów

UNEP Finance Initiative, partnerstwo UNEP i największych przedsiębiorców sektora finansów ogłosiło informację (briefing) dla inwestorów, w której wzywa ich do mierzenia i publikowania danych dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych dokonywanych przez przedsiębiorstwa, w które inwestują i które znajdują się w ich portfolio. Zdaniem UNEP FI jest  to z jednej strony sposób na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, z drugiej skuteczny mechanizm wpływania na przedsiębiorców.

W informacji UNEP FI zawarto między innymi dane dotyczące obowiązkowych systemów raportowania już dziś obowiązujących w różnych państwach oraz podatków czy systemów handlu pozwoleniami na emisje. Zawarto także analizy kilku przypadków. Dokument ma jednak charakter raczej polityczny niż instruktażowy.

Brak komentarzy: