sobota, 7 lutego 2015

Kolejne państwa ratyfikują poprawki do Statutu MTK

W ostatnich dniach kolejne państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne dotyczące poprawek do statutu rzymskiego wypracowanych w Kampali. Costa Rica i Malta dołączyły do grona państw, które stoją na stanowisku, że Międzynarodowy Trybunał Karny powinien objąć swoją jurysdykcją zbrodnię agresji.

Tym samym liczba państw wspierających poprawki dotyczące agresji wzrosła do 22, zaś liczba państw wspierających poprawki do postanowień dotyczących zbrodni wojennych wzrosła do 23. Żeby weszły one w życie muszą zostać ratyfikowane przez 30 państw do 2017 roku, kiedy Zgromadzenie Państw Stron podejmie decyzję o ich przyjęciu.

Wobec tego, że w zeszłym roku żadne nowe państwo nie ratyfikowało statutu rzymskiego (jeśli chodzi o 2015 rok wiemy, że 1 kwietnia stroną statutu zostanie Palestyna, ale żadne inne państwo nie wyjawiło takiego zamiaru) cieszyć musi, że przynajmniej proces przyjmowania poprawek z Kampali przebiega w tempie, które pozwala przypuszczać, że wejdą one w życie.

Brak komentarzy: