piątek, 13 lutego 2015

Nowe porozumienie klimatyczne coraz bliżej?

W tym tygodniu w Genewie miały miejsce kluczowe dla przyszłego porozumienia negocjacje. Od 8 lutego do dziś odbywała się konferencja stanowiąca ósmą część drugiego etapu prac grupy roboczej w ramach Durbańskiej platformy na rzecz intensyfikacji działań (Durban Platform for Enhanced Action), której celem jest przygotowanie nowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać przyjęte podczas szczytu klimatycznego w Paryżu w listopadzie.

Celem zakończonej właśnie konferencji było przygotowanie tekstu do dalszych prac i przedstawienie stanowisk. Już dzisiaj rano został ujawniony tekst, który będzie stanowił podstawę dalszych rozmów. Jak widać negocjatorzy wciąż dopuszczają wiele różnych rozwiązań,  w tym również te mniej ambitne. Wiele alternatywnych propozycji opartych jest na różnicowaniu zobowiązań państw rozwiniętych i rozwijających się. Z drugiej strony widać również, że negocjatorzy zmierzają do konkretyzacji zobowiązań także państw rozwijających się. Poza ograniczaniem emisji część przyszłej umowy międzynarodowej ma także dotyczyć radzenia sobie ze zmianami klimatu i przygotowania się na nie, co stanowi nowość w stosunku do Protokołu z Kyoto. Planowane jest także włączenie do przyszłej umowy części dotyczącej szkód spowodowanych zmianami klimatu i ustanowionego w Warszawie (w 2013 r.) "mechanizmu".

Negocjacje jak zawsze budzą wiele emisji. Tym razem w Genewie z okazji konferencji odbyła się demonstracja osób popierających walkę ze zmianami klimatu.

Brak komentarzy: