piątek, 17 kwietnia 2015

Kolejne orzeczenie WTO w sprawie sporu o etykietowanie tuńczyków

Kilka dni temu, panel WTO wydał kolejny raport (United States – Measures concerning the importation, marketing and sale of tuna and tuna products. Recourse to Article 21.5 of the DSU), w kontrowersyjnym sporze pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi dotyczącym zasad etykietowania produktów z tuńczyków. Sprawa ma swój początek w latach 80-tych, zaś jej najnowsza odsłona wynika z postępowania zainicjowanego przez Meksyk w 2008 r. W 2012 r. Organ Apelacyjny WTO wydał raport, w którym stwierdził, że Stany Zjednoczone naruszyły postanowienia Porozumienia w sprawie Technicznych Barier w Handlu ("Porozumienie TBT") poprzez stosowania odmiennych (i dyskryminujących) zasad przyznawania etykiety "Bezpieczny dla delfinów" (Dolphine Safe) eksporterom z Meksyku w porównaniu do amerykańskich producentów oraz eksporterów z innych części świata (podstawą otrzymania uprawnienia do używania takiej etykiety było spełnienie określonych wymagań formalnych przewidzianych przez prawo amerykańskie, niezależnie od skuteczności zabezpieczeń stosowanych w trakcie połowów mających chronić delfiny; wymogi te różniły się w zależności od miejsca połów, stosowanych technik oraz rodzaju statku). W konsekwencji Organ Apelacyjny uznał, że doszło do naruszenia Art. 2.1 Porozumienia TBT. 

Stany Zjednoczone w ramach implementacji raportu Organu Odwoławczego dokonały w 2013 zmian w swoim prawie. Meksyk uznał jednak, że nowe przepisy nadal naruszają postanowienia Porozumienia TBT i wszczął oficjalne postępowanie w ramach Art. 21 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów celem weryfikacji prawidłowości implementacji raportu.

Panel ponownie podzielił zdanie Meksyku uznając, że pomimo wprowadzonych zmian amerykańskie prawo nadal dyskryminuje produkty z tuńczyka pochodzące z Meksyku. W szczególności panel uznał, że zasady certyfikacji są bardziej wymagające dla rybaków poławiających na obszarze wschodniego tropikalnego Pacyfiku (gdzie przede wszystkich operują meksykańskie statki) niż dla rybaków z innych części świata. Panel uznał również, że nowe amerykańskie prawo narusza Art. I:1 (zasada najwyższego uprzywilejowani) oraz III:4 (zasada traktowania narodowego) Układy Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu. Jednocześnie panel stwierdził, że naruszenia te nie mogą być usprawiedliwione w ramach Art. XX, gdyż prawo amerykańskie w sposób arbitralny dokuje rozróżnienia pomiędzy tuńczykami pochodzącymi z obszary wschodniego tropikalnego Pacyfiku a innymi obszarami gdzie odbywają się połowy (pomimo tego, że w takich połowach również mogą ginąć delfiny).

Stany Zjednoczone już zapowiedziały złożenie odwołania do Organu Apelacyjnego.

Brak komentarzy: