niedziela, 19 kwietnia 2015

Malta uznaje prawa osób transpłciowych i dwupłciowych

W kilkunastu wpisach w dziale LGBTI tematem dominującym jest upowszechnianie się wśród państw demokratycznych równouprawnienia par homoseksualnych w zakresie zawierania związku małżeńskiego, oraz coraz częstsze dopuszczenie adopcji przez te pary. Spośród państw liberalizujących stanowiska w tym zakresie na czele wysunęła się Malta, przyjmując dwie istotne nowelizacja. 

Tamtejszy Parlament (1 kwietnia, co podobno spowodowało nieco zamieszania) uchwalił Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act (GIGESC Bill), mocą którego jest to pierwszy kraj penalizujący leczenie oraz operacje celem "normalizacji" dzieci dwupłciowych (EU Observer, Malta breaks EU taboo on trans-gender rights). Zamiast tego, rodzice będą mogli wstrzymać się z określaniem płci dziecka w akcie urodzenia, do czasu samookreślenia przez to ostatnie.


Malta staje się również trzecim krajem, który umożliwia osobom transpłciowym ustalenie płci  na podstawie deklaracji osoby zainteresowanej, bez konieczności interwencji medycznych ani certyfikacji (TGEU, Malta Adopts Ground-breaking Trans and Intersex Law – TGEU Press Release). Procedura zmiany płci ma czynić zadość wytycznym Rady Europy w zakresie szybkości, dostępności i transparentności. Zmiana taka ma być możliwa bez uszczerbku dla statusu małżeńskiego, rodzinnego, majątkowego ani innych praw osobistych.

Ustawa stanowi także szereg środków równościowych. 
Tym samym prawnie uznano szerszą niż gdzie indziej grupę LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and questioning).

Brak komentarzy: