wtorek, 20 września 2016

Doroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego w Warszawie

W dniach od 19 do 30 września br. odbędzie się kolejne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (HDIM) zorganizowane jak co roku przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie (ODIHR), które co warto podkreślić odchodzi w tym roku 25 rocznicę powstania.

W poniedziałkowej sesji otwierającej wzięli udział m.in.  Min. F-W. Steinmaier, MSZ Niemiec - aktualny Przewodniczący OBWE oraz Min. W. Waszczykowski. Pierwszy panel dyskusyjny, który rozpoczął się po uroczystym otwarciu Spotkania poświęcony był demokracji i prawom człowieka w OSCE po 25 latach od podpisania Karty Paryskiej. Wzięli w nim udział m.in. Nils Muiznieks - Komisarz Praw Człowieka RE, czy Kenneth Roth - dyrektor wykonawczy Human Rights Watch. Warto podkreślić, że jest to kolejna wizyta Komisarza w tym roku w Polsce, choć oczywiście jej powodem nie jest sytuacja polityczna w Polsce. 

W czasie tegorocznej sesji warto zwrócić uwagę na szczególną sesję, która poświęcona będzie międzynarodowym paktom praw człowieka i ich znaczeniu dla wymiaru ludzkiego OBWE, szczególnie w zakresie swobody stowarzyszania się, zgromadzeń oraz praw dziecka.

Program spotkania jest bardzo szeroki i na pewno trzeba jego przebieg uważnie śledzić mając na względzie fakt, że jest to jedno z nielicznych spotkań międzynarodowych, w którym obok przedstawicieli rządów mogą wziąć udział przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Brak komentarzy: