czwartek, 21 marca 2013

BCBS publikuje wyniki monitoringu Bazylei III

19 marca 2013 r. Komitet Bazylejski opublikował rezultaty periodycznej kontroli wpływu implementacji standardów przyjętych w Bazylei III na sytuację rynków finansowych. Poprzednie wyniki testów prowadzonych na podstawie sprawozdań instytucji finansowych opublikowano w kwietniu i we wrześniu ubiegłego roku.


Testem objęto 101 banków Grupy 1 (tj. banków prowadzących działalność międzynarodową, których kapitał Tier 1 przekracza 3mld ) oraz 109 banków Grupy 2 (pozostałe). Mimo że do przekroczenia minimalnych progów 4.5% oraz 7% kapitału wysokiej jakości (Common Equity Tier 1 capital ratio) w obu grupach jeszcze daleko, to w porównaniu z danymi z grudnia 2011 roku stabilność finansowa sektora uległa istotnej poprawie.

Opublikowane wyniki, na podstawie danych za czerwiec 2012 r., nie obejmują precyzyjnych wskazań dotyczących relacji aktywów płynnych do wypływów netto (liquidity coverage ratio, LCR) ze względu na relatywnie niedawną rewizję przedmiotowych zasad (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools). Pełne dane będą dostępne w raporcie za grudzień 2012 r. Obecnie trwają natomiast prace nad zmianą współczynnika NSFR - relacji funduszy własnych i obcych stabilnych do aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności.Brak komentarzy: