środa, 6 marca 2013

UE: ograniczenia wysokości premii bankierów

Wbrew stanowisku Wielkiej Brytanii, ECOFIN zadecydowała o ustanowieniu pułapu premii wypłacanych bankierom w wysokości 1:1 w stosunku od wynagrodzenia zasadniczego. Limit może zostać podniesiony do poziomu 2:1 decyzją akcjonariuszy (FT, UE: ograniczenia wysokości premii bankierów, EU Observer), będą nim jednak objęci również bankierzy banków unijnych pracujący w państwach trzecich.

Decyzja stanowi część inicjatywy implementującej w unijnym porządku prawnym ostrożnościowe regulacje Bazylei III (ECOFIN 6962/13 (OR. en) PROVISIO PRESSE 85 PR CO 13, 7088/13 (OR. en) PRESSE 88). W ramach tzw. pakietu CRD IV dotychczasowe dyrektywy unijne w sprawie wymogów kapitałowych zostaną zastąpione dyrektywą i rozporządzeniem.

Decyzja ECOFIN zbiegła się w czasie ze szwajcarskim referendum, w którym zadecydowano o przyjęciu „ustawy kominowej” wobec kadry kierowniczej spółek akcyjnych mających siedziby w Szwajcarii.

Brak komentarzy: