poniedziałek, 11 marca 2013

U.S. 2d Cir: „vulture funds" i restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego

1 marca 2013 r. United States Court of Appeals for the Second Circuit wyznaczył Argentynie termin do 29 marca na przedstawienie kolejnej propozycji emisji obligacji, na które zostaną wymienione wierzytelności tego państwa wykupione przez NML Capital Ltd (U.S. Court of Appeals (2nd Circuit) Orders Argentina To Submit Proposal ). 

Dwa „sępie fundusze” (ang. vulture creditors) żądające spłaty nominalnej wartości zobowiązań argentyńskich wraz z oprocentowaniem, NML Capital Ltd oraz Aurelius Capital Management, blokują możliwość realizacji porozumienia restrukturyzacyjnego osiągniętego przez ok. 92% kapitału wierzycielskiego w odniesieniu do 1,3 mld $ długów tego państwa pozostałych po ogłoszeniu niewypłacalności w 2001 roku. Przyznanie ochrony sądowej takim wierzycielom stanowiłoby poważne zagrożenie dla innych wysoce zadłużonych państw, prowadzących negocjacje restrukturyzacyjne, jak choćby Grecji (Argentina stands firm on refusing to pay bond holdouts).

Brak komentarzy: