piątek, 10 maja 2013

Decyzja AB w sprawie Canada - Renewable Energy


Appellate Body w raporcie opublikowanym 6 maja 2013 r. uznał kanadyjski system wspierania energii odnawialnej za niezgody z regułami WTO. Prawo które zostało przyjęte przez Ontario – jedną z kanadyjskich prowincji – przewiduje preferencyjne stawki na zakup energii odnawialnej, ale tylko jeżeli co najmniej 60% wartości komponentów lub świadczonych usług użytych przy jej produkcji pochodzi z Ontario. Rozwiązanie to zakwestionowała Unia Europejska oraz Japonia. Panel w swoim raporcie z grudnia 2012 r. stwierdził że kanadyjski system narusza postanowienia Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu oraz Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Środków Inwestycyjnych. Z drugiej strony panel stwierdził, że nie doszło do naruszenia postanowień w Porozumienia w sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych (ponieważ kanadyjskie rozwiązanie nie stanowi niedozwolnego subsydium). Pomimo że Appellate Body dokonał dość licznych zmian w raporcie panelu, to w najważniejszej kwestii podtrzymał wcześniejsze ustalenia, uznając że kanadyjski system ma charakter dyskrymincyjny.

Raport Appellate Body może mieć duże znaczenie praktyczne. Wielu członków WTO stosuje podobne systemy zachęt mających na celu stworzenie krajowego przemysłu urządzeń do produkcji energii odnawialnej (np. USA i Indie). Można się spodziewać, że w przyszłości zostaną one również zakwestionowane w WTO.

1 komentarz:

Magdalena S-W pisze...

Sprawa pośrednio dotyczy także ochrony środowiska. Wprawdzie Unia Europejska zarzeka się, że nie jest to sprawa typu handel a środowisko i faktycznie odniesienia do środowiska się nie pojawiły, ale może mieć duże znaczenie dla wewnętrznych regulacja na przyszłość.
Paradoksalnie wielkie znaczenie może mieć ta sprawa dla kwestii subsydiów. Najwięcej kontrowersji wzbudza bowiem to, jak AB określił "korzyść", nakazując porównanie do rynku odniesienia, gdzie występują podobne zakłócenia. A to przy wspieraniu ochrony środowiska może nie być łatwe.