niedziela, 5 maja 2013

Wejście w życie Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych

Dziś, tj. 5 maja 2013 r. po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia 10 dokumentu ratyfikacyjnego, wchodzi w życie Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych. Protokół wprowadza przede wszystkim możliwość składania do Komitetu praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych zawiadomień indywidualnych przez jednostki lub grupy osób w związku z naruszeniami praw gwarantowanych w Pakcie. W Protokole zawarto także przepisy umożliwiające państwom składanie oświadczeń o uznawaniu jurysdykcji Komitetu do rozpatrywania skarg międzypaństwowych oraz wszczynania przez Komitet śledztwa w razie ciężkiego lub systematycznego naruszania praw zawartych w Pakcie. Stronami Protokołu  jest 10 państw (w tym 3 państwa UE: Hiszpania, Portugalia i Słowacja), a 42 państwa Protokół podpisały.

Brak komentarzy: