środa, 17 lipca 2013

Anglia i Walia: prawo do ślubów cywilnych i kościelnych dla par homoseksualnych

15 lipca Izba Lordów większością 242 głosów (390-148) przyjęła w trzecim czytaniu Marriage (Same Sex Couples) Bill, na mocy którego pary homoseksualne nabędą prawo do zawierania małżeństw cywilnych lub kościelnych, rozszerzając tym samym obowiązujące od 2005 r. prawo zawierania związków partnerskich (od 2002 pary homoseksualne mają również prawo do adopcji, Myeurop). Za wyjątkiem kościoła anglikańskiego, organizacje religijne będą miały możliwość rozszerzenia zakresu podmiotowego prawa do przystąpienia do sakramentu małżeństwa na zasadzie opt in (BBC). Przyjęte zmiany obejmują także rozwiązania w zakresie systemu emerytalnego.

Ponieważ prace na tekstem zostały zainicjowane w Izbie Gmin, po 3 czytaniu w Izbie Lordów tekst z poprawkami Lordów (Lords Amendments) został przesłany do pierwszej Izby, która unikając przewlekłości tzw. procedury ping-pongowej 16 lipca zaakceptowała wersję ostateczną wraz z drobnymi poprawkami (zob.: Guide to Passage of a Bill).

Mimo że przyjęcie projektu nie miało być zagrożone, The Guardian podkreśla, że jedną z przyczyn miażdżącego zwycięstwa jego zwolenników w Izbie Lordów mogła być próba zablokowania przez Lorda Deara procesu legislacyjnego w drugim czytaniu; nawet jeżeli nie wszyscy "głosujący za" koniecznie popierali sam tekst, dla niektórych mógł to być wyraz sprzeciwu wobec aktu obstrukcji prac parlamentarnych.

Wraz z głosowaniem w Izbie Gmin dobiega końca wielomiesięczna debata, która zantagonizowała wewnętrznie partię konserwatywną, jak również przyczyniła się do napięć w relacjach państwa z kościołem. Przeciwnicy nowelizacji definicji małżeństwa (Coalition for Marriage, C4M) zdołali zmobilizować znaczny ruch społeczny, który może odegrać rolę w wyborach w 2015 roku.

Tekst ustawy najprawdopodobniej zostanie przedłożona Królowej do podpisu do końca tygodnia, co czyni prawdopodobnym termin lata 2014 dla pierwszych ślubów homoseksualnych w Anglii i Walii (The Telegraph). Ustawa nie zmienia natomiast sytuacji prawnej w Szkocji ani Irlandii Północnej (ta ostatnia w kwietniu bieżącego roku po raz kolejny odrzuciła podobny projekt, BBCLe Monde).

Z kolei w Kanadzie aktualnie trwa debata dotycząca zniesienie ogarniczeń - na podobieństwo Wielkiej Brytanii - bycia dawcą krwi przez osoby homoseksualne. Mimo że obrońcy praw LGBTI uznają to za przejaw dyskryminacji choćby we Francji, w której zakaz w tym zakresie nadal obowiązuje, władze utrzymują, że ma od obiektywne podstawy (Le Monde).

Zob. również niedawne posty dotyczące nowozelandzkiej ustawy nadającej parom homoseksualnym prawo do zawierania małżeństw (tutaj), uznania za konstytucyjną i podpisania francuskiej ustawy o prawie do zawierania małżeństw i adopcji dzieci (patrz tutaj), a wreszcie o dwóch orzeczeniach U.S. Supreme Court torujących drogę równouprawnieniu związków homoseksualnych w tych stanach, w których zostały one zalegalizowane (wcześniejszy post).

Brak komentarzy: