sobota, 13 lipca 2013

Radovan Karadžić przed MTKJ za ludobójstwoIzba Apelacyjna MTKJ wydała właśnie wyrok (tu) unieważniający zeszłoroczny wyrok Izby Orzekającej MTKJ, dotyczący uwolnienia od zarzutu ludobójstwa Radovana Karadžicia. Izba Apelacyjna przywróciła zarzut popełnienia przez niego tej zbrodni. W zeszłym roku Izba Orzekająca (transkrypt wyroku tu) uniewinniła Karadžicia od zarzutu popełnienia zbrodni ludobójstwa wskazując m.in., że odnośnie zabójstw członków grupy nawet gdyby przypisać dowodom maksymalną wartość dowodową nie można wywnioskować, że wyniszczona grupa stanowiła znaczną i znaczącą część grupy na tyle aby miała wpływ na przetrwanie populacji. Odnośnie poważnych uszkodzeń ciała, Izba Orzekająca uznała, że nie da się udowodnić, że uszkodzenia ciała czy rozstrój zdrowia psychicznego są tak poważnego stopnia, że zagrażałyby istnieniu grupy jako takiej. Izba nie doszukała się również istnienia ludobójczego zamiaru w działaniach oskarżonego.
Wyrok Izby Apelacyjnej unieważnia te ustalenia wskazując, że Izba Orzekająca popełniła błąd nie będąc w stanie ustalić zamiaru ludobójczego Karadžicia w oparciu o dowody przedstawione przez Prokuratora. Zdaniem Izby Apelacyjnej dowody były wystarczające. 
Po zeszłorocznej decyzji Izby Orzekającej pojawiały się przypuszczenia, że również Radko Mladić zostanie uniewinniony od zarzutu popełnienia ludobójstwa, gdyż zarzuty przeciwko niemu były skonstruowane w oparciu o te same dowody.   Decyzja Izby Apelacyjnej, choć nie rozstrzyga o winie podsądnych, a jedynie rozstrzyga kwestię stawianych im zarzutów (zgodnie z Regułą 98 bis nakazuje się Izbie wydać wyrok uniewinniający w kwestii zarzutów, co do których nie ma wystarczających dowodów), pozwala przynajmniej do czasu wydania ostatecznego wyroku mieć nadzieję, że zarówno Mladić jak i Karadžić zostaną ostatecznie skazani za popełnienie zbrodni ludobójstwa.

Brak komentarzy: