czwartek, 25 lipca 2013

UE oraz Gruzja zakończyły negocjacje w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu

Unia Europejska (UE) oraz Gruzja zakończyły właśnie negocjacje w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu (tzw. Deep and Comprehensive Free Trade Area, zwanej dalej DCFTA). Porozumienie to będzie stanowić część Umowy Stowarzyszeniowej, która jest ciągle negocjowana pomiędzy stronami, i ma na celu ułatwienie dostępu towarom gruzińskim do rynku unijnego.

Specjalny raport (tzw. Trade Sustainability Impact Assessment) przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej ocenia, że podpisanie DCFTA przyczyni się do wzrostu eksportu z Gruzji do UE o 12%. W przypadku z UE wzrost ten będzie wynosił ok. 7,5%.

Interesujące opracowanie dotyczące DCFTA można znaleźć tu.

Brak komentarzy: