piątek, 12 września 2014

Nakaz Aresztowania dla Bandy

W lipcu pisaliśmy o sprawie Bandy przed MTK (zobacz tu). Przypisuje mu się odpowiedzialność za zaatakowanie sił pokojowych Unii Afrykańskiej w Sudanie (AMIS) i zabójstwo jej przedstawicieli podczas najazdów w miejscowości Haskanita w 2007 roku, a tym samym popełnienie zbrodni wojennych objętych jurysdykcją MTK.

Choć Banda stawił się dobrowolnie na wezwanie trybunału (w czerwcu 2010 roku) Trybunał wydał właśnie nakaz aresztowania przeciwko niemu, wskazując że ponieważ Sudan nie współpracuje z Trybunałem nie można zagwarantować, że Banda znów pojawi się dobrowolnie, niezależnie od tego jaką wyraża wolę. 

Nakaz Aresztowania jest, zdaniem MTK, niezbędny i ma wymusić obecność oskarżonego podczas rozprawy. Trybunał w decyzji zaznaczył także, że jeśli Banda stawi się dobrowolnie Trybunał weźmie to pod uwagę określając warunki jego pozostania w Holandii podczas procesu. Nakaz Trybunału nie był jednogłośny (zobacz tu), opinię odrębną złoży sędzia Chile Eboe-Osuji, powiadomimy o tym niebawem. Szczegóły sprawy przeciwko Bandzie znajdują się tu, zaś szczegóły obecnego postępowania tu.

Brak komentarzy: