sobota, 14 lutego 2015

Przymiarki Szwajcarii do ograniczenia imigracji pracowników z UE

Realizując decyzję referendalną podjętą w lutym ubiegłego roku ws. "ograniczenia masowej imigracji" (nasz post tu i wcześniejszy), rząd Szwajcarii przedstawił w tym tygodniu plany nowych rozwiązań legislacyjnych. 

W przypadku zwieńczenia sukcesem próby renegocjacji umowy o swobodnym przepływie osób, obowiązującej w relacjach z UE od 1999 r., Helweci wprowadziliby kontyngenty dla zagranicznych pracowników przebywających w kraju przez dłużej niż 4 miesiące. Nowe obostrzenia miałyby być skuteczne od lutego 2017 (EU Observer, Swiss immigration law to deepen impasse with EU). Szwajcarom przyznano by priorytetowe traktowaniem w procesie rekrutacji -  dopiero w braku odpowiedniego kandydata na stanowisku można będzie zatrudnić cudzoziemca. Rząd zapowiedział także programy zachęcające do pracy skierowane do kobiet i osób starszych (FT, Swiss outline plans to curb immigration from EU).

Niespiesznie formułowany plan, budzący szczególne obawy sektora finansowego i farmaceutycznego, wymaga teraz zatwierdzenia przez Parlament. Niewątpliwie przeszkodą w jego wdrożeniu będzie konsekwentny sprzeciw Komisji Europejskiej renegocjacji wspomnianej umowy.

Warto wreszcie przypomnieć, że w grudniu 2014 Szwajcarzy odrzucili projekt dalszego ograniczenia imigracji pod przykrywką interesów ekologicznych - szacunków, że przy obecnym tempie betonowania do 2050 roku całe terytorium państwa zostałoby w ten sposób pokryte (pisaliśmy o tym tutaj).

Brak komentarzy: