wtorek, 3 lutego 2015

Spotkanie Grupy Arbitrażowej UNCITRAL

Jak wspominaliśmy wczoraj w tym tygodniu w Nowym Jorku odbywa się spotkanie Drugiej Grupy Roboczej UNCITRAL zajmującej się kwestiami arbitrażu i koncyliacji. Program spotkania obejmuje następujące kwestie:
  • Opracowanie konwencji międzynarodowej dotyczącej uznawalności ugód zawartych w wyniku postępowania koncyliacyjnego / mediacji. Przedmiotem obrad jest przedmiotowość i format ewentualnej konwencji.
  • Rewizja uwag dotyczących organizacji postępowania arbitrażowego z 1996 r. Pod obrady poddana jest wersja robocza uwag przygotowana przez Sekretariat UNCITRAL. Zmiany merytoryczne dotyczą kwestii poufności postępowania, kwestii technologicznych, środków zabezpieczających, ugód oraz łączenia spraw w toku.
  • Kwestia równolegle prowadzonych postępowań. 
Podsumowanie spotkania oraz jego zapis dźwiękowy powinny być dostępne wkrótce po zakończeniu spotkania Grupy.

Brak komentarzy: