poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Rekomendacje EBA dla nadzorców... spoza UE

Z pewnym opóźnieniem chcieliśmy poinformować o dość ciekawym - z punktu widzenia governance i stanowienia wzorców regulacyjnych o zasięgu międzynarodowym - dokumencie, opublikowanym na początku miesiąca przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

Rekomendacje, skierowane do 12 państw, dotyczą kryteriów uznawalności standardów poufności, obowiązujących w państwach trzecich, na potrzeby stosowania Dyrektywy ws. wymogów kapitałowych (CRD IV).


Rekomendacje, wydane na podstawie art. 16 Rozporządzenia EBA, mają na celu ułatwienie przepływu informacji między ciałami chcącymi należeć do kolegiów nadzorczych, co z kolei jest niezbędne dla zapewnienia efektywnego nadzoru nad transgranicznymi grupami bankowymi zgodnie z art. 116 CRD IV.

W tym celu EBA oceniła w szczególności sposób definiowania pojęcia informacji poufnej w wybranych państwach trzecich, zakres obowiązków dochowania tajemnicy zawodowej,  oraz ograniczenia w zakresie wykorzystania i ujawniania informacji poufnych.

Badaniem objęto: Bośnię i Hercegowinę, Brazylię, Chiny, Czarnogórę, Kanadę, Macedonię, Meksyk, Serbię, Singapur, Szwajcarię, Turcję i USA. Wszystkie reżimy nadzoru uznano za równoważne ze standardami unijnymi.

W ciągu 2 lata EBA zamierza przeprowadzenia oceny regulacji kolejnych państw trzecich. Teraz EBA oczekuje na ustosunkowanie się przez wskazane instytucje nadzoru i potwierdzenie zamiaru zastosowania się do Rekomendacji. Mimo że ostateczna decyzja o wejściu do kolegiów nadzorczych pozostaje w gestii samych nadzorców, łatwość komunikacji będzie miała zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania.

Notatka prasowa EBA dotycząca Rekomendacji dostępna jest tutaj.


Brak komentarzy: