środa, 8 kwietnia 2015

Wyrok Izby Apelacyjnej wobec Zdravko Tolimira

Dziś Izba Apelacyjna Trybunału jugosłowiańskiego wydała wyrok w odniesieniu do Zdravko Tolimira (skrót prasowy znajduje się tu).

Zdravko Tolimir był Zastępcą Dowódcy Głównego Sztabu Armii Republiki Serbskiej i dyrektorem Sektora do Spraw Wywiadu i Bezpieczeństwa Głównego Sztabu w czasie konfliktu w byłej Jugosławii, podlegał bezpośrednio Ratko Mladiciovi (wręcz w wyroku podkreślono, że był on jego prawą ręką, z którym wszystko konsultował, nie traktując go jako podwładnego, ale równego sobie), wobec którego także toczy się postępowanie w Hadze (zobacz tu, wyrok wydany zostanie zapewne dopiero w 2017 roku). Został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności przez Izbę Orzekającą trybunału jugosłowiańskiego 12 grudnia 2012 roku, za popełnienie zbrodni ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości (tekst wyroku znajduje się  tu).

Wyrok Izby Orzekającej:
Izba Orzekająca uznała, że Tolimir miał wiedzę o kryminalnych przedsięwzięciach dotyczących pozbycia się Bośniackich Muzułmanów z dwóch chronionych przez siły ONZ enklaw – Srebrenicy i Žepy (o joint criminal enterprise pisaliśmy tu) i działał z zamiarem ich wykonania. W przypadku Srebrenicy - chodzi o wymordowanie ok. 7000 Bośniackich Muzułmanów, w przypadku Srebrenicy i Žepy - o przymusowe wysiedlenie Bośniackich Muzułmanów). Zdaniem Izby, Tolimir nie tylko zdawał sobie sprawę z zamiaru ludobójczego innych, ale sam takowy posiadał. Dlatego Izba uznała go za winnego popełnienia zbrodni ludobójstwa. Izba uznała także, że posiadał zamiar usunięcia Bośniackich Muzułmanów z terytorium Serbii, tym samym uznała go za winnego popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości poprzez wszystkie niehumanitarne akty, których się dopuścił w ramach przymusowego przemieszczania ludności.

Izba wzięła też pod uwagę ciężar popełnionych zbrodni- wskazując, że 30 000 – 35000 kobiet i dzieci została poprzez wysiedlenie pozbawiona szans na normalne i konstruktywne życie - aż do chwili obecnej. Izba wzięła też pod uwagę stanowisko Tolimira, zakres jego obowiązków, pozycję w sztabie generalnym (od 1994 roku służył w stopniu Generała majora), zwrócił też uwagę na jego lekceważące podejście i obstrukcję w odniesieniu do haskiego wymiaru sprawiedliwości.

Wyrok Izby Apelacyjnej:
Izba zgodziła się z częścią zarzutów Tolimira, odrzucając niektóre kwalifikacje dokonane przez Izbę Orzekającą, podtrzymała jednak znakomitą część wyroku włącznie z częścią dotyczącą ludobójstwa w Srebrenicy i konsekwentnie utrzymała w mocy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.

Do wyroku dołączone zostały opinie odrębne, które z wyrokiem znajdują się tu.

Brak komentarzy: