wtorek, 12 stycznia 2016

Torturowanie mniejszości etnicznej Tamilów na Sri Lance trwa

Mimo że nowy rząd Sri Lanki jest chwalony za wysiłki dążące do pojednania kraju po wyniszczającej wojnie domowej, która wybuchła na początku lat 80. i ostatecznie zakończyła się w maju 2009 roku klęską Tamilskich Tygrysów, według niedawno opublikowanego raportu International Truth and Justice Project (TJP) cywile są nadal porywani, torturowani i wykorzystywani seksualnie przez siły bezpieczeństwa.


Zmiany polityczne rok temu na Sri Lance zostały przyjęte bardzo pozytywnie przez społeczność międzynarodową kiedy Prezydent Maithripala Sirisena przejął władze po wyrównanej batalii wyborczej i jego rząd zainicjował program na rzecz pojednania, i nawet obiecał stworzenie Komisji Prawdy. Niemnie jednak, raport TJP przygotowany na podstawie zeznań 20 ofiar uprowadzonych w ciągu ostatniego roku w trakcie kadencji Sirisena zarysowuje nieco inny obraz zmian zachodzących w kraju. Rodzi to pytanie, na ile rząd Sirisena jest naprawdę zaangażowany na rzecz rozwoju i pojednania w kraju, jak i również na ile ma kontrole nad silami bezpieczeństwa.   
       
Jak możemy przeczytać w raporcie, wszystkie ofiary były Tamilami i wiele z nich powróciło do domu z innych krajów lub wyszło z ukrycia gdy poczuli się bezpieczni po zmianie rządu. Na rzecz raportu, wywiady zostały przeprowadzone z 15 mężczyznami i 5 kobietami i dodatkowe dowody zebrane potwierdzające ich torturowanie, w tym zawieszanie do góry nogami i bicie metalowymi prętami, duszenie plastikowymi torbami nasączonymi benzyną bądź chili, jak i zarówno kobiety jak i mężczyźni byli wielokrotnie gwałceni. Z zebranych dowodów wynika, że sprawcami byli członkowie policji rządowej i wywiadu wojskowego; same tortury odbywały się w bazach wojskowych w dawnej strefie wojny, w siedzibie Oddziału Walki z Terroryzmem w stolicy Sri Lanki, oraz w tajnych ośrodkach w całym kraju. Wiele z ofiar zostało oskarżonych o próbę wznowienia grupy Tamilskich Tygrysów.

Wszystkie z ofiar, oprócz jednej, które złożyły zeznania na potrzeby reportu, przekupiły siły bezpieczeństwa do ich uwolnienia i przemycenia poza granice kraju. Łapówki wahały się od $2,500 do $7,000 za zwolnienie z aresztu i $17,000 do $31,500 za przemycenie z kraju. Raport TJP konkluduje, że jest to dobrze zorganizowana ‘maszyna’ w ramach sił bezpieczeństwa, gdzie praktyki torturowania i wymuszeń są praktykowane aby sterroryzować i uciskać mniejszość etniczną Tamilów. Tym samym, TJP wzywa rząd do zaprzestania zaprzeczania skali problemu i podjęcie natychmiastowego działania aby powstrzymać nadużycia i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności karnej.

Brak komentarzy: