wtorek, 13 września 2016

Ratyfikacja przez Finlandię Konwencji o wodach balastowych wypełnia warunki jej wejścia w życie

Wraz z ratyfikacją w dniu 08.09.2016 roku przez Finlandię, Konwencja o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach (BWT) z 2004r. osiągnęła poziom ratyfikacji określony w art. 17 i 18 Konwencji, tj. warunek ratyfikacji przez minimum 30 państw reprezentujących 35 procent światowego tonażu. Wprawdzie ilość państw ratyfikujących Konwencję osiągnęła już liczbę 52, problemem pozostawał jednak wymóg odpowiedniego tonażu. Zgodnie z art. 18 Konwencji akt ten wejdzie w życie rok od osiągnięcia tych wartości, a wiec 08.09.2017. 

Sekretarz Generalny IMO Kitack Lim uznał ratyfikację przez Finlandię Konwencji, a tym samym umożliwienie jej wejścia w życie "krokiem milowym dla zdrowia naszej planety". Konwencja ma na celu przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom wód balastowych na środowisko morskie i bioróżnorodność. Jest ona instrumentem przeciwdziałania przemieszczania się gatunków inwazyjnych. Jej wejście w życie oznacza wymóg montażu odpowiednich urządzeń technicznych, za pomocą których odbywać będzie się eliminacja organizmów żywych z wód balastowych. Obecnie na świecie istnieje około 60 rodzajów systemów gwarantujących ten efekt. Wejście w życie Konwencji nakłada także na załogę odpowiednie obowiązki administracyjne i ewidencyjne, związane ze stosowaniem Konwencji (więcej informacji tutaj i tutaj).

Brak komentarzy: