poniedziałek, 27 lutego 2017

Uniwersytet Łódzki będzie reprezentował Polskę na Jessup Moot Court Competition

W ubiegłą środę (tj. 22.02.2017 r.) odbył się finał Jessup Moot Court Competition w siedzibie Sądu Najwyższego, w którym zmierzyły się drużyny z Uniwersytetu Łódzkiego (Applicant) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Respondent). Mecz, jak jednomyślnie przyjął skład sędziowski (Samuel Bleicher, Aleksandra Oziemska i Patrycja Grzebyk) wygrał Uniwersytet Łódzki i to on będzie reprezentował Polskę na finałach w Waszyngtonie w kwietniu tego roku.

Z kolei Uniwersytet Wrocławski będzie występował w tzw. exhibition rounds. W tym roku bowiem ILSA zmieniła zasady i uznała, że aby uniknąć monopolizacji reprezentacji danego kraju przez dwie-trzy drużyny, w exhibition rounds powinna wziąć najlepsza nowa drużyna. Z nowości regulaminowych warto również wspomnieć, że wzrosło znaczenie pisemnych memoriałów, które mogą znacząco wpłynąć na wynik danego meczu. W tym roku w polskich rundach wzięło udział w sumie siedem drużyn (UJ, UŁ, UW, UWr, WSPiA z Rzeszowa, KUL, Uczelnia Łazarskiego).

Drużynę Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali dr Marek Wasiński i dr Joanna Połatyńska, a w składzie znaleźli się: Alicja Delestowicz, Katarzyna Diowksz, Bartłomiej Gerałt (występował na finale), Małgorzata Kosucka, Rafał Sokół (występował na finale).

Drużynę Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotował Przemysław Roguski, a w jej składzie znaleźli się: Jakub Skura (występował na finale), Mateusz Węc (występował na finale), Tomasz Welanyk.

Drużunę Uniwersytetu Wrocławskiego przygotował dr hab. Artur Kozłowski, a w składzie znaleźli się: Dawid Kowalkowski, Mateusz Sołtysiak, Aleksandra Gebuza, Monika Czechowska, Kinga Drewniowska.

Tegoroczny kazus dotyczy prawa do wody, regulacji podziemnych akwenów wodnych, ochrony dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem spowodowanym działalnością przemysłową, ochroną dóbr kultury przed kradzieżą, praw człowieka - w szczególności prawa do sądu bez zbędnej zwłoki, ochrony uchodźców i możliwości żądania odszkodowania z tytułu np. kosztów organizacji obozów uchodźczych.

Poniższe zdjęcia umieściliśmy dzięki uprzejmości krajowego administratora p. Adriana Andrychowskiego.Brak komentarzy: