niedziela, 17 marca 2013

FATF: wytyczne do krajowej oceny zagrożenia AML/CFT

Financial Action Task Force opublikowało Wytyczne na potrzeby krajowych ocen ryzyka wykorzystania instytucji sektora finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT). Wytyczne, stanowiące uzupełnienie do opublikowanych w 2012 roku Rekomendacji FATF - zbioru standardów polityk regulacyjnych i nadzorczych, mają na celu w szczególności zbliżenie sposobu rozumienia poszczególnych zagrożeń oraz, dzięki podejściu opartemu na ryzyku (risk-based approach, RBA), podniesienie efektywności wykorzystania środków krajowych przeznaczonych na walkę z takimi nadużyciami. W formie załączników razem z Wytycznymi opublikowano informacje nt. metodologii oceny ryzyka AML/CFT Banku Światowego oraz metodologii MFW.

Informacja nt. Wytycznych zbiegła się w czasie z ogłoszeniem w przez Radę Federalną Szwajcarii założeń projektu ustawodawczego implementującego w krajowym porządku prawnym standardy rekomendowane przez FATF (Mise en oeuvre en Suisse des recommandations révisées du GAFI).

Brak komentarzy: