sobota, 30 marca 2013

"Nowa-stara" oferta spłaty argentyńskich obligacji

Dotrzymując terminu wyznaczonego przez U.S. Court of Appeals for the Second Circuit (zob. wcześniejszy post: U.S. 2d Cir: „vulture funds" i restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego) Argentyna przedstawiła trzecią propozycję wykupu obligacji adresowaną do wierzycieli odmawiających dotąd zgody na restrukturyzację zadłużenia. 


Według oceny Financial Times (FT, Argentina reveals payment offer to holdouts) nie różni się ona niczym od  rozwiązania odrzuconego już w 2005 i 2010 roku, w szczególności w zakresie propozycji 66 centów rabatu. Gdyby sąd odrzucił argentyńską propozycję, co wydaje się bardzo prawdopodobne, realne stałoby się "techniczne zdarzenie kredytowe" (technical default)

Wedle koncepcji Argentyny wykup obligacji po cenach nominalnych, wymagalnych w 2038 r., bez haircutu ograniczony byłby do 50'000$. Transakcje skupu wyżej oprocentowanych obligacji z dyskontem realizowane byłyby w 2033 r. Zaległe oprocentowanie dla wierzycieli, którym przysługiwałaby spłata w wysokości nominalnej, zostałoby wypłacone w gotówce, natomiast dla wierzycieli obligacji zdyskontowanych w obligacjach (wymagalnych w roku 2017). 


Strona argentyńska podniosła, że na przeszkodzie zaoferowania wierzycielom niewspółpracującym (holdout creditors) bardziej korzystnych warunków finansowych stoi m.in. klauzula RUFO (Rights Upon Future Offers), zgodnie z którą korzystniejszymi warunkami musieliby również zostać objęci wierzyciele, z którymi negocjacje restrukturyzacyjne już zakończono. Nowa oferta musi równocześnie spełnić, w opinii sądu apelacyjnego - niekoniecznie wierzycieli, warunek równego traktowania wszystkich wierzycieli. Z kolei zgodnie z wcześniejszą decyzją sądu niższej instancji, spłaty zrestrukturyzowanego długu zostały zawieszone do czasu osiągnięcia porozumienia dotyczącego spłat owej ostatniej grupy obligacji.


W przeciwieństwie do dotychczasowej pasywnej postawy władz argentyńskich, co przełożyło się na obawy wierzycieli odnośnie intencji dalszych spłat, kilka godzin po złożeniu - prawdopodobnie nieakceptowalnej dla sądu - propozycji spłat, w oficjalnych oświadczeniach zapewniono o dalszym wypełnianiu przyjętych już zobowiązań. Jeżeli sąd nie przychyli się do argentyńskiej propozycji, państwo stanie wobec wyboru odmowy spłaty wierzycieli niewspółpracujących, lub spłacenia ich obligacji w wysokości nominalnej ryzykując roszczeń ze strony pozostałych.

Brak komentarzy: