wtorek, 12 marca 2013

Spór jurysdykcyjny państwa nadbrzeżnego i państwa bandery

15 lutego 2012 r., w odległości ok. 30MM od wybrzeża Indii, dwóch strzelców włoskiej marynarki pozbawiło życia dwóch hinduskich rybaków. Według strony włoskiej, strzały oddano w związku z zachowaniem sugerującym próbę abordażu na włoski statek handlowy Enrica Lexie; wedle relacji drugiej strony na hinduskiej łodzi rybackiej nie było broni, a pomijając dwie ofiary pozostała część załogi spała (La Repubblica, 'Marò' sparano dalla petroliera "Erano pescatori non pirati"). Kilka godzin później, w odległości ok. 2,5MM od miejsca zdarzenia, ofiarą ataku piratów padł statek grecki.

Hinduska straż nabrzeżna aresztowała Enrica Lexie. Również obaj włoscy strzelcy Massimiliano Latorre i Salvatore Girone zostali aresztowani, co stanowiło początek sporu między Indiami i Włochami odnośnie jurysdykcji w sprawie (La Repubblica, Marò, duello sulla giurisdizione Rinviato dibattito sul ricorso italiano). Strona włoska utrzymuje, że pozwani są objęci zakresem immunitetu jurysdykcyjnego (La Repubblica, Corte suprema ammette ricorso italiano...), natomiast lokalny prokurator żąda uznania zasady terytorialności w sprawie. Śledztwo wszczęły prokuratury w obu państwach, a w sporze interweniowały władze centralne, co wzbudziło obawy o próbę wywierania presji na niezależność sądową Indii.
Pod koniec kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy Kerali sprzeciwił sie wycofaniu przez rodziny ofiar aktu oskarżenia przeciwko włoskim strzelcom, jednocześnie unieważniając porozumienie między rządem włoskim a rodzinami i blokując przelew odszkodowania za śmierć obu rybaków.

W grudniu 2012 r. Sąd Najwyższy zezwolił zwolnionym za kaucją oskarżonym na powrót do Włoch na święta po raz kolejny odraczając termin orzeczenia w przedmiocie jurysdykcji o trzy miesiące (Il Sole 24 Ore, Marò, schiaffo all'Italia: rinviata di tre mesi la sentenza...).Z końcem lutego 2013 r. Sąd Najwyższy kolejny raz zgodził się na powrót obu strzelców do Włoch na cztery tygodnie celem umożliwienia „głosowania w wyborach parlamentarnych”. 11 marca włoska Farnesina (MSZ) wydała oświadczenie, kwalifikujące działania władz Indii jako naruszające immunitet jurysdykcyjny Włoch. Rząd Indii wezwano do wszczęcia specjalnej procedury celem rozstrzygnięcia sporu międzynarodowego między oboma państwami; do czasu decyzji w sprawie Włochy postanowiły nie wydawać strzelców (Farnesina: oświadczenie).

Brak komentarzy: