wtorek, 28 maja 2013

Brak jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza do rozstrzygnięcia sprawy M/V LUISA

W wydanym 28 maja 2013 wyroku Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza stosunkiem głosów 19 za przy 2 głosach sprzeciwu uznał brak swojej jurysdykcji do rozstrzygnięcia sprawy Saint Vincent and the Grenadines przeciwko Królestwu Hiszpanii

Niejednomyślne stanowisko Trybunału zapadło w sprawie dotyczącej zatrzymania, przeszukania i aresztowania dwóch statków prowadzących wspólne działania na wodach Hiszpańskich. Podstawą do odrzucenia skargi był fakt, że zatrzymanie statków nastąpiło w porcie w związku z postępowaniem karnym przeciwko załodze. Postępowanie karne dotyczyło ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego Hiszpanii oraz posiadania na pokładzie broni.

Brak komentarzy: