sobota, 18 maja 2013

Promulgacja francuskiej ustawy o małżeństwach (i adopcjach) przez pary homoseksualne

Z niespełna miesięcznym opóźnieniem dziś rano opublikowana została ustawa otwierająca osobom tej samej płci możliwość zawierania małżeństw oraz adopcji dzieci (LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013). Tym samym ustawa weszła w życie, a pierwsze małżeństwa na jej podstawie możliwe będą od czerwca.


Ustawa, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowego 23 kwietnia b.r. (pisaliśmy o tym tu), która zgodnie z zapowiedziami opozycyjnej partii UMP została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, wczoraj uznana została za konstytucyjną, z jednym zastrzeżeniem dotyczącym doniosłości kontroli administracyjnej przy realizacji przez pary – niezależnie od ich orientacji seksualnej – prawa do adopcji (zob. par. 52-52 orzeczenia). Dziś rano Prezydent François Hollande podpisał ustawę.

Jeszcze wczoraj wieczorem przeciwnicy ustawy zapowiedzieli jednak, że nie zrezygnują z niedzielnego marszu protestacyjnego.

Brak komentarzy: