środa, 22 maja 2013

Sejm RP zajmie się ratyfikacją umów dotyczących zniesienia kary śmierci

16 i 17 maja br. Rząd skierował do Sejmu RP projekty ustaw o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach oraz o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci. Miejmy nadzieję, że tym razem Protokół nr 13 będzie miał więcej szczęścia niż w 2005 r., kiedy to projekt ustawy ratyfikacyjnej został odrzucony przez posłów. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie ratyfikował dotychczas powyższych umów.

Brak komentarzy: