wtorek, 7 maja 2013

Włochy przystąpiły do Konwencji NZ o immunitetach jurysdykcyjnych

6 maja Włochy przystąpiły do Konwencja NZ o immunitetach jurysdykcyjnych państw i ich mienia z dnia 2 grudnia 2004 roku, stając się tym samym 14. stroną Konwencji. Do jej wejścia w życie potrzebnych jest wyrażenie zgody na związanie się traktatem przez 30 państw.

Włochy złożyły do Konwencji oświadczenia dotyczące: - poszanowania praw człowieka, - wyłączenia z zakresu stosowania Konwencji działań podejmowanych w związku z aktywnością sił zbrojnych, oraz - szczególnych reżimów immunitetowych.

Brak komentarzy: