wtorek, 10 grudnia 2013

UE łagodzi warunki korzystania z urządzeń elektronicznych w samolotach

Wczoraj, 9 grudnia 2013 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zaktualizowała wytyczne dotyczące korzystania z przenośnych urządzeń elektronicznych (PED, np. smartfonów, tabletów, czytników elektronicznych, laptopów) na pokładach samolotów. Agencja potwierdza, że korzystanie z tych urządzeń w „trybie samolotowym” (z wyłączonym sygnałem komórkowym) w trakcie całej podróży – również w czasie kołowania, startu i lądowania – nie zagraża bezpieczeństwu lotu (zob. komunikat prasowy Komisji , notatkę o PED i wytyczne EASA). Wcześniej wszystkie osobiste urządzenia elektroniczne musiały być wyłączone podczas kołowania, startu i lądowania. Wytyczne nie są bezpośrednio skuteczne. Decyzja o ich implementacji i zmianie dotychczasowej polityki w tym zakresie należeć będzie do każdej linii lotniczej. Linie mogą pozostać przy obowiązujących, surowszych warunkach. Jeśli jednak linia zdecyduje się na zmianę regulaminu, musi zgłosić to właściwym władzom w państwie, w którym jest zarejestrowana. Nie wpływa to też na podstawową zasadę, że w czasie lotu pasażerowie muszą zawsze przestrzegać instrukcji wydawanych przez załogę, która może ze względów bezpieczeństwa w konkretnym przypadku nie zezwolić na korzystanie z urządzenia (np. w czasie udzielania instrukcji ws. zasad bezpieczeństwa pasażerom czy gdy chodzi o cięższe przedmioty, które muszą być schowane podczas startu i lądowania).


Jednocześnie Siim Kallas, unijny komisarz ds. transportu i wiceprzewodniczący Komisji, zwrócił się do EASA o przyspieszenie przeglądu zasad korzystania w samolotach z urządzeń elektronicznych z włączonym sygnałem komórkowym. Nowe wytyczne w tym zakresie powinny zostać opublikowane na początku 2014r. Obecnie połączenie z siecią jest możliwe tylko w specjalnie wyposażonych samolotach, po osiągnięciu wysokości przelotowej. Pasażer nie łączy się wówczas z siecią naziemną, lecz z bezpiecznym systemem pokładowym. W tej chwili wyposażenie takie posiada niewiele samolotów, można jednak zakładać, że ich liczba będzie w najbliższych latach rosła. Komisja przyjęła niedawno decyzję dotyczącą telekomunikacji umożliwiającą świadczenie usług 3G i 4G w odpowiednio wyposażonych samolotach, aby poprawić jakość uzyskiwanych połączeń.

Brak komentarzy: