czwartek, 20 marca 2014

20 marca Międzynarodowym Dniem Szczęścia

Dzięki rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ z 12 lipca 2012 r. świętujemy dziś (20 marca) Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Proklamując takie święto Narody Zjednoczone uznały wagę szczęścia i dobrobytu jako uniwersalnych celów i dążeń jednostek ludzkich na całym świecie oraz konieczności ich uznania w realizowanych politykach społecznych.
Z okazji dzisiejszego święta zorganizowane zostało Spotkanie Wysokiego Szczebla z udziałem Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona. W trakcie swojego wystąpienia Sekretarz odwołał się do globalnej perspektywy odczuwania szczęścia i uznał, że definiować mogą je dobrobyt socjalny, ekonomiczny i środowiskowy.
Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy Butanu - kraju, który od wczesnych lat '70 uznał wyższość poziomu zadowolenia narodowego (szczęśliwości społeczeństwa) nad poziomem dochodu narodowego i który znany jest z przyjęcia za cel nadrzędny zwiększania poziomu Narodowego Zadowolenia Brutto na zwiększaniem Produktu Narodowego Brutto.
ONZ zachęca państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe, NGO’s, czy społeczeństwo obywatelskie do właściwego uczczenia dzisiejszego święta, szczególnie poprzez działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej.

Brak komentarzy: