niedziela, 28 września 2014

Włochy nie mają już problemu przeludnienia więzień?

Wygląda na to, że władze włoskie zdołały się uporać z problemem dużej liczy skarg wpływających do ETPCz w związku z przeludnieniem więzień i bardzo złymi warunkami odbywania kar pozbawienia wolności. 

W dwóch decyzjach Gennaro Stella i 10 innych skarżących p. Włochom oraz Rodon Rexhepi i 7 innych p. Włochom Trybunał ocenił, że obecnie obowiązujące we Włoszech przepisy oraz wdrożenie w więziennictwie zmian organizacyjnych oferują zasadniczo odpowiednie możliwości właściwego zadośćuczynienia ewentualnym naruszeniom art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zw. z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Wszystkie te działania zostały podjęte w celu wykonania wyroku pilotażowego Torreggiani i inni p. Włochom. Komitet Ministrów RE w czerwcu br. ostatecznie zamknął nadzór nad wykonaniem tego wyroku przez władze włoskie, co umożliwiło Trybunałowi wydanie wspomnianych decyzji. 

Dla skarżących istotne jest to, że pomimo faktu, iż ich skargi zostały złożone przed wprowadzeniem zmian do włoskiego porządku prawnego, Trybunał stwierdził niewykorzystanie przez nich krajowych środków prawnych i odesłał ich do systemu krajowego. Jeżeli ten jednakże okaże się nieskuteczny, skargi do Trybunału mogą wrócić. A warto pamiętać, że w sprawach włoskich sytuacja tego typu miała już miejsce, gdy wprowadzony przez władze środek na przewlekłość postępowań tzw. ustawa Pinto, okazał się w praktyce nieskuteczny. Z problemem przewlekłości i ogromną liczbą skarg na tym tle, władze włoskie i Trybunał zmagają się do dziś. 

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia, bo w Trybunale zawisłych jest jeszcze ok. 3500 skarg dotyczących przeludnienia włoskich więzień.

Brak komentarzy: