niedziela, 13 grudnia 2015

CAS utrzymuje w mocy zakaz pełnienia funkcji dla przewodniczącego UEFA

Kilka dni temu w kontekście korupcyjnego skandalu w FIFA wspominaliśmy, że nie tylko Sekretarz Generalny tej organizacji (Sepp Blatter) został zawieszony, ale że Komitet ds. etyki zawiesiła również w pełnieniu wszelkich funkcji związanych z piłką nożną Michel Platiniego, tj. szykowanego na następcę Blattera aktualnego przewodniczącego UEFA.

20 listopada Michel Platini złożył odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) od decyzji Komitetu apelacyjnego FIFA z 18 listopada o utrzymaniu w mocy październikowego 90 dniowego zakazu pełnienia funkcji, ponieważ mogłoby to kolidować z jego kandydaturą na stanowiska szefa FIFA.

11 grudnia CAS utrzymał środek, jako że tymczasowe zawieszenie "na tym etapie nie spowoduje nieodwracalnej szkody dla kariery [Platiniego]". Panel CAS podkreślił, z jednej strony, że przedstawiciele Komitetu etycznego FIFA zapewnili, że ostateczną decyzję w sprawie podejmą przed 5 stycznia 2016 (tj. przed wygaśnięciem środka tymczasowego), a z drugiej że nawet zniesienie środka nie jest równoznaczne z zapewnieniem, że FIFA udzieliłoby p. Platiniemu poparcia w wyborach na szefa stowarzyszenia. Zrazem CAS orzekł, że wspomniany nieodwracalny skutek wywarłoby przedłużenie stosowania środka tymczasowego o kolejnych 45 dni (zgodnie z Kodeksem etycznym FIFA). Odpowiednio, Trybunał zobowiązał FIFA do powstrzymania się od zastosowania tego ostatniego środka.

Brak komentarzy: