niedziela, 20 grudnia 2015

Lubanga i Katanga dokończą odbywanie kary w Demokratycznej Republice Konga

Na stronach Międzynarodowego Trybunału Karnego właśnie pojawiła się informacja o tym, że Thomas Lubanga Dyilo oraz Germain Katanga zostali przekazani do Demokratycznej Republiki Konga, gdzie dokończą wykonywanie kary pozbawienia wolności, na którą zostali skazani przez MTK. 

Katanga zresztą będzie siedział tylko do 18 stycznia - pisaliśmy już o tym (tu), że Trybunał zmniejszył mu karę. Natomiast Lubanga posiedzi trochę dłużej - MTK nie rozpatrzył pozytywnie jego wniosku o przedterminowe zwolnienie, zobacz tu. Może się starać o skrócenie kary dopiero w czerwcu 2017 roku.

To pierwszy raz  w historii, że MTK przekazuje swoich skazanych do innych krajów w celu wykonania kary. Są to jednocześnie pierwsi skazani przez Trybunał w ogóle. Wyznacza więc to przekazanie nowy etap współpracy Trybunału z państwami. 

 Nie wiadomo jednak jak przebiegać będzie wykonywanie kary przez skazańców, jakie standardy zostaną spełnione w kontekście odbywania przez nich kary. Obaj skazani jednak woleli odbywać karę w DRK niż przebywać w zdecydowanie bardziej komfortowych warunkach w Holandii.

Więcej na stronie Trybunału: tu.

Brak komentarzy: