czwartek, 24 września 2015

Lubanga na razie posiedzi

O sprawie Thomasa Lubangi Dyilo pisaliśmy już kilkakrotnie, m.in. ostatnio tu.  Ostatnio 3 sędziów Izby Odwoławczej w składzie Silvia Fernández de Gurmendi,  Howard Morrison oraz Piotr Hofmański  jednogłośnie zdecydowało, że wyrok Lubangi nie zostanie skrócony. 

Przypomnijmy Lubanga został skazany przez Izbę Orzekającą 10 lipca 2012 roku na karę 14 lat pozbawienia wolności za zbrodnie wojenne polegające na werbowaniu dzieci poniżej 15 roku życia i wykorzystywanie ich czynnego udziału w trakcie walk zbrojnych w Demokratycznej Republice Konga na przełomie 2002 i 2003 roku. Wyrok ten został potwierdzony przez Izbę Odwoławczą 1 grudnia 2014 roku. Lubanga przebywa w Hadze od 2006 roku. 

Panel sędziów wziął pod uwagę postanowienia art. 110 Statutu oraz Reguł Procesowo Dowodowych 223 i 224, i rozważywszy:
- chęć współpracy ze strony Lubangi, 
- dobrowolną pomoc skazanego,
- zachowanie skazanego podczas odbywania kary wskazujące na jego skruchę, 
- rokowania na resocjalizację,
- kwestię czy ewentualne wcześniejsze zwolnienie skazanego spowodowałoby niepokoje społeczne, 
- istotne poczynania skazanego podjęte w interesie pokrzywdzonych, jak również wpływ wcześniejszego zwolnienia na pokrzywdzonych i ich rodziny,
- indywidualne właściwości skazanego włącznie z pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego, fizycznego lub podeszłym wiekiem uznał, że nic nie przemawia za tym aby zredukować wyrok Lubangi (zob. par. 77 decyzji tu).

Panel zwrócił  jednak uwagę na to, że Lubandze pozostało nieco więcej niż 4 lata do końca wykonywania kary pozbawienia wolności, zatem, zdecydował, że Lubanga może starać się kolejny raz o zredukowanie kary za 2 lata (zob. par. 79 decyzji). Postanowienia reguły 224 mówią o ocenie możliwości zmniejszenia wymiaru kary dokonywanej co 3 lata, chyba że sędziowie ustalą krótszy termin, co właśnie miało miejsce. 

Brak komentarzy: