niedziela, 3 stycznia 2016

Kryzysy uchodźcze - statystyki

Washington Post opublikował grafiki obrazujące statystyki dotyczące fali uchodźczych w latach 1940-1960, 1960-2000; oraz od roku 2000 w wirtualnym przewodniku A visual guide to 75 years of major refugee crises around the world. To ciekawe narzędzie, które uzmysławia jak wielka jest skala obecnego kryzysu w Syrii, wskutek którego już ponad 12 milionów Syryjczyków musiało zmienić swoje miejsce zamieszkania. Przykładowo w czasie drugiej Wojny Światowej było 40 mln uchodźców, po niej ok. 12 mln uchodźców. Pamiętajmy jednak, że liczba 40 milionów odnosi się do wszystkich państw europejskich w okresie 1940-1950. 

W innym artykule Washington Post donosi także o fali gorzkich powrotów. Niektórzy, spośród tych którzy uciekli ze swoich krajów w poszukiwaniu lepszego jutra (np. z Iraku) muszą wracać - ponieważ nie czują się tu bezpiecznie, albo inaczej wyobrażali sobie rzeczywistość w Europie, albo negatywnie rozpatrzono ich wniosek o azyl (zobacz tu). Niektórzy sprzedali dorobek swojego życia, żeby dostać się do Europy, teraz po powrocie muszą zaczynać od zera.  To inna perspektywa współczesnego uchodźstwa. Spośród tych którzy dostali się do Europy z narażeniem życia, tylko procent uzyska możliwość pozostania na stałe...

Brak komentarzy: