środa, 2 marca 2016

Potwierdzenie zarzutów wobec Abu Touraba przed MTK

Wczoraj przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym odbyło się przesłuchanie dotyczące postawienia zarzutów obywatelowi Mali, oskarżonemu o popełnienie zbrodni wojennych (pisaliśmy już o tym kilkakrotnie, między innymi tu). 

Ahmad Al Mahdi Al Faqi (Abu Tourab) jest podejrzewany (zobacz nakaz tu) o popełnienie zbrodni wojennych w Timbuktu,  pomiędzy 30 czerwca 2012 a 10 lipca 2012, polegających na zamierzonym kierowaniu ataków na budynki religijne i historyczne budowle (chodzi o zniszczenie budowli, głównie mauzoleów, wpisanych na listę światowego dziedzictwa ludzkości, zobacz w szczególności  tu). Będzie to pierwsza sprawa przed Trybunałem, która dotyczy jedynie zbrodni wojennych polegających na niszczeniu dziedzictwa kulturalnego.

Jak powiedziała wczoraj Prokurator Bensouda (mowa otwierająca posiedzenie tu) nie chodzi jedynie o ściany i kamienie, ale o to, że zniszczone mauzolea były ważne z historycznego i religijnego punktu widzenia, i  służyły identyfikacji ludności. Atak na budowle historyczne i religijne należy do kategorii zbrodni które niszczą korzenie całej ludzkości i nieodwracalnie naruszają jej społeczne praktyki i struktury, stanowiąc zbrodnie w rozumieniu art. 8(2)(e)(iv) Statutu Rzymskiego. 

Przesłuchania w sprawie potwierdzenia zarzutów nie są procesem sensu stricte, służą jedynie zaświadczeniu, że istnieją wystarczające dowody wskazujące na to, że dana osoba podejrzana popełniła zarzucane jej zbrodnie. Dopiero jeśli Izba Przygotowawcza MTK wyda "pozytywną" decyzję w tej kwestii (a ma na to 60 dni) ruszy proces właściwy.

Materiały z przesłuchania znajdują się tu.

Brak komentarzy: